O firmie

Działalność naszej firmy rozpoczęliśmy w 1998 roku.

Jesteśmy wykonawcą robót drogowych. Ponadto od roku 2006 prowadzimy działalność w zakresie wydobycia i przerobu kruszyw naturalnych na Kopalni Kruszywa Drahle II.

Oferujemy usługi w zakresie:

Zapraszamy do współpracy!